โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในโอกาสวันล้างมือโลก ประจำปี 2563