โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น