โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดพิธีเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์