โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดพิธีเปิดโครงการ ลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอยรับยาผู้ป่วย โดยร้านยาแผนปัจจุบัน