โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดพิธีรับมอบห้องผู้ป่วยความดันลบ (Negative Pressure Room)