โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดอบรมเตรียมความพร้อมการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ทางถนน ปีงบประมาณ 2560