โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดอบรมการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจไวรัสโคโรนาและการสวมชุด PPE