โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ ประจำปี 2562