โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยบริการปฐมภูมิ ด้านการแพทย์แผนไทยและการใช้ยาสมุนไพร เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ อ.เมืองฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2562