โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดโครงการ พัฒนาคุณภาพการดูแลแผลกดทับแบบบูรณาการในชุมนุม (Smart Care for Pressure Injury)