โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดโครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่มาก ปีงบประมาณ 2562