โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดโครงการสานสัมพันธ์สื่อมวลชนปี 2560