โรงพยาบาลพุทธโสธร จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan สาขาศัลยกรรม : Acute Abdominal Pain & Ischemic Limb ประจำปี 2561”