โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมปลูกต้นไม้แสดงความยินดีกับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข