โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมปลูกต้นไม้แสดงความยินดีกับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมโรงพยาบาล on 5 Oct , 2017