โรงพยาบาลพุทธโสธร ซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ โรงพยาบาลพุทธโสธร ประจำปี 2565