โรงพยาบาลพุทธโสธร ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ด่านตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560