โรงพยาบาลพุทธโสธร ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมอบโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม ให้อยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2561