โรงพยาบาลพุทธโสธร ผูอำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีเปิดร้าน Golden Place สาขาฉะเชิงเทรา