โรงพยาบาลพุทธโสธร ผู้บริหารกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำโรงพยาบาลพุทธโสธร