โรงพยาบาลพุทธโสธร รับบริจาคชุดป้องกัน Isolation Gown