โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาค จากบริษัท อเล็กซอน จำกัด