โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเครื่องช่วยหายใจ (High Flow Oxygen)