โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า (แบบกันน้ำ) และปรอทวัดไข้