โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ น้ำดื่ม ขนมลอดช่อง หน้ากากอนามัยชนิดผ้า ผ้าห่ม และแอลกอฮอล์