โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบของบริจาค บริษัทโอสถสภา จำกัด (มหาชน)