โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบห้องตรวจปลอดเชื้อความดันลบ และห้องหัตถการแรงดันลบ