โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Leg Cover หน้ากากอนามัย KN95 และหน้ากากอนามัย Surgical Mask