โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเกียรติบัตรและทุนสนับสนุนโครงการป้องกันเบาหวาน ประจำปี 2561-2562