โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง