โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และแอลกอฮอล์เจล