โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ชุดปกป้องร่างกาย แบบ Cover all