โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ห้องความดันลบ (Negative Pressure Chamber)