โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เครื่องดื่มเนื่องในโอกาสสตาร์บัคส์ ประเทศไทยครบรอบ 22 ปี