โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เต้านมเทียมในโครงการ “สื่อรักแทนใจ” เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม