โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลพุทธโสธร