โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง รุ่น AIRVO 2