โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เงินบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจ