โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เครื่องผลิตออกซิเจน และ เครื่องดูดเสมหะ