โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และของใช้ส่วนตัว (gift set)