โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ข้าวกล่อง ข้าวเหนียวหมู,ไก่