โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ผลิตภัณฑ์ CP ไส้กรอกนมฮอกไกโด