โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ผลิตภัณฑ์อาหาร แบรนด์ โรซ่า