โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ หมอนยางพารา สำหรับจัดท่าคว่ำ