โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ น้ำดื่มและขนม จากร้าน D.presso Cafe’