โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และถุงมือยาง