โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ และเครื่องวัดไข้แบบมือถือ