โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เสื้อสำหรับผู้ป่วย และกาแฟสดสำหรับเจ้าหน้าที่