โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ น้ำถัง 20 ลิตร (จำนวน 10 ถัง)