โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ อาหารกล่อง และมะขามอบแห้ง