ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ ผัดกระเพา และข้าวเหนียวขนุน